Skip to main content
Doelgericht inspireren

Privacy & cookie policy

Groeien als persoon

Algemene bepaling

Grow Strong hecht veel belang aan het veilig en transparant verzamelen en verwerken van je persoonsgegevens. Gelieve onderhavig document dan ook aandachtig te lezen aangezien het essentiële informatie bevat over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel. 

Deze privacy policy regelt de verwerking van je persoonsgegevens door Grow Strong, handel drijvend onder  BV Realife, als verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Muggenberglei 24/2 en ondernemingsnummer 0641.704.389, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , GSM: +32 (0)479/59.95.73 (verder ‘Grow Strong’).

Deze privacy policy is van toepassing op ieder gebruik van de website en op alle handelsactiviteiten van Grow Strong en iedere verhouding met een (potentiële) klant en/of zakenpartner (verder ‘gebruiker’).

Door het meedelen van je persoonsgegevens aan Grow Strong, op welke manier dan ook, verklaar je uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze privacy policy en uitdrukkelijk met de inhoud ervan in te stemmen.

Grow Strong respecteert te allen tijde de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 (“GDPR”) bij het verzamelen, gebruiken en verwerken van je persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt

Grow Strong verzamelt, verwerkt en/of gebruikt enkel de persoonsgegevens van de gebruiker die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de onder titel 3 “gebruik van de persoonsgegevens” vermelde doeleinden.

Het betreft de volgende gegevens:

 • Naam en voornaam;
 • Naam van het bedrijf en BTW/ondernemingsnummer;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Facturatiegegevens;
 • Bankgegevens;
 • IPadres en details van het bezoek op de website van Grow Strong
 • Communicatievoorkeur;
 • Specifieke gegevens die je aan Grow Strong verstrekt in het kader van de dienstverlening die zij voor je verricht

Het is niet verplicht om bovenvermelde gegevens aan Grow Strong over te maken, maar hierdoor kan de gevraagde dienstverlening wel worden beperkt.

Gelieve bij wijziging van één van voormelde gegevens, dit onmiddellijk aan Grow Strong mede te delen. Grow Strong is in geen geval verantwoordelijk voor de juistheid van de door de gebruiker aan haar overgemaakte gegevens.

Gebruik van de persoonsgegevens

Voormelde persoonsgegevens van de gebruiker worden door Grow Strong enkel maar verzameld, verwerkt en/of gebruikt voor de volgende doelstellingen:

 • Te antwoorden op de gestelde vragen via het contactformulier en/of via e-mail;
 • Het uitvoeren en verlenen van de gevraagde dienstverlening door Grow Strong en hiertoe de gebruiker te kunnen contacteren voor het verkrijgen en verlenen van bijkomende informatie;
 • Voor de boekhouding (verzenden facturen, invordering betaling,..);
 • Voor het verzamelen van technische informatie in verband met gebruik van de website van Grow Strong teneinde deze te kunnen verbeteren;
 • Direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie;
 • Voor het plaatsen van recensies, beeld – of videomateriaal over de door Grow Strong geleverde dienstverlening;
 • Gebruiken ervan op social media (Facebook, Instagram, LinkedIn)

De rechtsgronden hiervoor zijn gelegen in het uitvoeren van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en/of reglementaire verplichtingen, wegens het gerechtvaardigd belang van Grow Strong dan wel op basis van je toestemming. 

Grow Strong zal steeds de uitdrukkelijke toestemming vragen voor het gebruiken van direct marketing activiteiten per e-mail en voor het plaatsen van recensies. De gebruiker kan op elk moment de toestemming hiervoor intrekken.

Het delen van de persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens zullen enkel en alleen aan derden worden overgemaakt in het kader van de uitvoering van de gevraagde dienstverlening door Grow Strong, bijvoorbeeld zal Grow Strong beroep dienen te doen op een IT-leverancier, boekhouder, revisor,.. dan wel wegens wettelijke verplichtingen.

Vanzelfsprekend zal Grow Strong hierbij steeds de nodige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen in acht nemen ten aanzien van je persoonsgegevens. Indien nodig zal Grow Strong met de derde een verwerkersovereenkomst afsluiten.

Grow Strong zal je persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden voor commerciële redenen, tenzij met je uitdrukkelijke toestemming.

Bewaring van je gegevens

Behoudens wanneer er een langere termijn is vereist door de wet dan wel andere wettelijke verplichtingen, zal Grow Strong de persoonsgegevens bewaren voor de periode die noodzakelijk is voor het gebruik ervan, zoals is opgenomen onder titel 3 “gebruik van de persoonsgegevens” conform onderhavige privacy policy.

In ieder geval worden je persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar bewaard, met uitzondering voor de gegevens die Grow Strong op basis van specifieke wetgeving langer dient te bewaren of bij een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

Je privacy rechten

Conform en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving alsook de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je de volgende rechten:

 • Recht op toegang en inzage van je persoonsgegevens waarover Grow Strong beschikt;
 • Recht op verbetering van je persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping dan wel het beperken van je persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Recht op het intrekken van je toestemming

Je kan voormelde rechten uitoefenen door het sturen van een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tevens heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Tel: +32 (0)2 274 48 00.

Indien je meent schade te lijden ingevolge de verwerking van je persoonsgegevens kan u zich tevens wenden tot de bevoegde rechtbank.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Grow Strong zal steeds de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen teneinde de overgemaakte persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies, en elke andere niet toegestane verwerking van de persoonsgegevens.

In geen geval kan Grow Strong aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief dan wel onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Vragen

Indien je nog vragen zou hebben met betrekking tot onderhavig privacy policy, kan je steeds contact opnemen met Grow Strong:

 • via post: Muggenberglei 24/2, 2100 Antwerpen (Deurne)
 • via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • via telefoon: +32 (0)479/.59.95.73

Let's connect!
Let's talk...

Wil je persoonlijke knopen ontwarren of je leiderschapskwaliteiten aanscherpen? Mist jouw team wat focus en een gezonde ‘can do’-mentaliteit? Benieuwd of ik de juiste spreker ben voor jouw event? 

Contact

Registratienummer: DV.O243698 (opleiding)

Registratienummer: KDB000001921

Hoofdzetel en Praktijk Limburg
Opperstraat 231, 3850 Wijer (BE)

Praktijk Antwerpen
De Keyserlei, 2018 Antwerpen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 011/93 00 30